• Nguyễn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nguyenthanhsonptthsp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trường An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   truongan19@gmail.com
 • Trần Ngô Quỳnh Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   quynhngan9694@gmail.com
 • Trần Phương Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   traphuongansp@gmail.com
 • Giang Hồng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ghtamdn@gmail.com
 • Phạm Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nhung4576@gmail.com
 • Trần Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tranthuan020981@gmail.com
 • Võ Tấn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tandung07_2015@yahoo.com
 • Nguyễn Văn Bê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenvanbe.sr@gmail.com
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 824
Hôm qua : 1.527
Tháng 09 : 130.967
Tháng trước : 395.713
Năm 2022 : 934.785
Năm trước : 272.641
Tổng số : 1.207.426